Fanclub

 We willen het liefst beminnen en bemind worden.

We zijn echter al eeuwen bang gemaakt voor elkaar.
Vanaf onze geboorte hebben we geleerd ons hoofd te gebruiken in plaats van de intelligentie van ons gevoel, intuïtie, inspiratie, voorstellings- vermogen en onze dromen. We moeten nu concurreren, ons afsluiten en in schaarste te geloven.
Ons hele lichaam lijdt daaronder. Niet alleen wij, maar onze hele maatschappij gaat daarom gebukt onder spanning, pijn en een groeiend gevoel van machteloosheid. Er bestaat namelijk geen krachtiger mens dan iemand die zich geliefd en gesteund voelt. Of niet soms?
 Eigenlijk ben je een ster. Voor een ster is een fanclub van levensbelang. Misschien lijkt het overdreven om jezelf tot ster uit te roepen, maar alles went, zelfs een heerlijk gevoel. We hebben thuis leren lopen, praten, denken en alles wat we nu menen te zijn. Dat ging niet een, twee, drie. Omringd door toegewijde fans kunnen wij nu eindelijk wennen aan eigenschappen die voortreffelijk voelen.
 Het is gewoon een avond genieten!. Een eigen fanclub verschaft ons een veilige en koesterende omgeving waarin we leren om weer onvoorwaardelijke liefde en steun aan elkaar te geven en te ontvangen. Dat kan niet in theorie, of via een boek. Alleen door wekelijks samen te oefenen leer je je macht te grijpen. Met zijn tweeën kun je al beginnen. Als je durft vol te houden blijft er geen steen op de andere. In de praktijk blijkt dat ook kleine groepen bijzondere resultaten boeken.
De deelname aan een fanclub is gebaseerd op de Universele principes, zoals ondermeer wordt uitgelegd in het boek Spiegelogie van Willem de Ridder.
Meer info: www.willemderidder.com